Skatt

Redovisning, deklaration, ägarförändringar, affärstransaktioner och utlandsaffärer genererar många skattefrågor och ibland även skatteprocesser i domstol.

Svensk skatterätt

Den svenska skatterätten består av flera olika delar som ska samverka och där skatteuttaget vid god planering kan vara lågt.

 

Vi hjälper dig exempelvis med:

 • att åstadkomma skatteeffektiva uttag ur ditt bolag
 • Lagbokplaneringen för s.k. ”karensbolag” eller 5/25-bolag – fåmansföretag som förvaltas av utomstående i 5 år för att du sedan skall kunna få ut medel till 25 % inkomstskatt
 • att ”paketera” och sälja tillgångar i bolag för att om möjligt få skattefri kapitalvinst
 • inkomstskatte- och momsfrågor i samband med överlåtelse av rörelse och bolag
 • frågor som gäller s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
 • skattefrågor i samband med generationsskifte eller försäljning av företag
 • skattefrågor i samband med kompanjonavtal – särskilt momsfrågor där handelsbolag är inblandade
 • skattefrågor vid pensionsavsättningar
 • F-skattefrågor
 • frågor som gäller arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • frågor som gäller energi-, reklam- och alkoholskatt
 • att ansöka om förhandsbesked i skattefrågor hos Skatterättsnämnden
 • din skatteprocess mot skatteverket, som ditt ombud
 • vad följderna kan bli av OECD:s BEPS-projekt
  (Base Erosion and Profit Shifting)