Om Leonie Selting

I mitt yrkesverksamma liv som jurist har jag arbetat främst med svensk och internationell skatterätt, allmänna affärsjuridiska företags- och avtalsfrågor samt fastighetsrätt.

Inom svensk skatterätt har jag arbetat med de flesta frågor som kan uppkomma vid ägandet av ett svenskt företag – skatteoptimering inom området inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter, egenavgifter, punktskatter.

När det gäller den internationella skatterätten har jag arbetat med frågor som rör etablering av utländska företag i Sverige och deras utländska personals arbete i Sverige, etablering av svenska företag i utlandet, utsändning av svensk personal till utlandet och därmed sammanhängande frågor.

Vad gäller svenska företag har jag koncentrerat mig på frågor som gäller fastigheter, generationsskiften, omstruktureringar inom företagskoncerner, kompanjonavtal, handelsbolags- och aktieägaravtal, inkråmsöverlåtelser, allehanda löpande juridiska frågeställningar i samband med avtalsslut, företagsförvärv m.m. samt planeringen för att kunna få ut så stor del av vinsten till lägsta möjlig skattesats.

Välkommen med dina frågor!

 

 

Tidigare arbeten och utbildning

Advokatfirman Leonie Selting Aktiebolag, byråstart 2008

Andersson & Öberg Advokatfirma HB, Gävle, 2006 – 2008, advokat och delägare 2008

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm, skattejurist, 2001 – 2005

Skogssällskapets Förvaltning AB, Göteborg och Stockholm, skattejurist med skatterelaterade fastighets- och redovisningsfrågor 2001

Riksskatteverket, skattemyndigheterna i Uppsala och Stockholm 1997 – 2000

Stockholms universitet: Jur. kand. 1997 samt grundutbildning företagsekonomi inom ekonomlinjen

Ambition

Min ambition är att alltid fatta beslut där klienten känner sig säker och trygg i mitt agerande. Klienten förstår och upplever att jag tar ansvar och iakttar diskretion.