Fastigheter och skatt

Den del av skatterätten som gäller fastigheter är komplex – här finns det möjligheter och här gäller det att se upp.

 

Fastigheter

 

Vi hjälper dig exempelvis med:

  • skattefrågor i samband med köp, försäljning eller gåva av näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter
  • att hantera tidigare gjorda ”paketeringar” av fastigheter och utforma skattestrategier för framtiden
  • frågor som gäller tillämpningen av och eventuella kommande förändringar av reglerna om s.k. byggmästarsmitta och byggnadsrörelse/fastighetsförvaltning
  • frågor som gäller byggmoms
  • frågor som gäller fastighetsmoms - frivillig skattskyldighet för vissa fastighetsupplåtelser
  • momsfrågor i samband med överlåtelse av fastigheter
  • frågor som gäller fastighetsskatt
  • stämpelskattefrågor