Internationell skatterätt

I samband med transaktioner med utlandet är det viktigt att hamna rätt i de skatterättsliga frågorna bl.a. för att undvika onödig beskattning, dubbelbeskattning och för att redovisa och betala rätt moms.

Vi har ett internationellt kontaktnät av skatteadvokater och skattejurister och kan därför lösa de flesta internationella skattefrågor.

 

Avtal

 

Vi hjälper dig exempelvis med:

  • inkomstskattefrågor vid utlandsaffärer
  • momsfrågor vid utlandsaffärer
  • hur du undviker internationell dubbelbeskattning
  • frågor som gäller internprissättning
  • avräkning av i utlandet betald skatt
  • skattefrågor vid omstruktureringar
  • vilken etableringsform du eller företaget bör ha – filial eller bolag?